Regenesis Healing

Regenesis betekent letterlijk ‘teruggaan naar de oorsprong’. Regenesis healing gaat uit van het principe dat het lichaam een zelfcorrigerend vermogen heeft dat de perfectie van het originele DNA-patroon nastreeft.

regenesis_logo_colorAls de plaats en of de functie van een cel in het lichaam verstoord is, kan deze door een blokkade klachten geven in het lichaam. Deze klachten kunnen ontstaan lang nadat de verstoring heeft plaatsgevonden. Een link tussen de klacht en het oorspronkelijke letsel is dan vaak moeilijk of niet te maken. Door middel van de Regenesis Therapie kan deze link weer tot stand gebracht worden en komt het herstellend vermogen weer op gang.

Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van lichte aanrakingstechnieken en een specifiek ademproces. Op deze manier brengt de behandelaar energie naar het autonome zenuwstelsel en de verschillende zenuwknopen van de cliënt, evenals naar gekwetste gebieden in het lichaam. Het lichaam van de cliënt pakt deze energie op om zichzelf vervolgens te genezen. De behandelaar is dus slechts de stimulator.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal over het algemeen één tot anderhalf uur in beslag nemen. Het aantal behandelingen wordt bepaald door de aard van de klacht.

Regenesis is toe te passen op vele klachten in het lichaam, zoals:

  • opheffen van acute of chronische pijn.
  • remmen van een ontstekingsproces.
  • pijnloos uitlijnen van het beendergestel, wat leidt tot het verdwijnen van (pijn)klachten.
  • opheffen van stress.
  • bevorderen van het functioneren van het immuunsysteem.