Klachtenprocedure

Ik ben aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, namelijk de BATC en de VBAG.

Via de BATC kunt u eventueel een klachtenprocedure opstarten indien u géén zorgverzekering bij de coöperatieve VGZ heeft.

Als therapeut beschik ik over een aansluiting bij de geschillencommissie Cam-coöperatie, waardoor ik tegemoet kom aan de eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Het reglement behorende bij de geschillencommissie kun je hier downloaden. Het klacht en tuchtrechtnummer is KB.1102.1227

 

Via de procedure van VBAG kunt u een klacht indienen volgens de regels die omschreven staan op de site van de VBAG door hier te klikken.