Klachtenprocedure

Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen de VBAG welke onder de koepel van van de RBCZ.

Als therapeut beschik ik over een aansluiting bij de geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Het reglement behorende bij de geschillencommissie kun je hier downloaden.

Via de procedure van VBAG kunt u een klacht indienen volgens de regels die omschreven staan op de site van de VBAG door hier te klikken

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.