Voorwaarden

  • In verband met Corona vraag ik je ook de regels in het bericht “Heropening praktijk” te lezen en na te leven.
  • Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur van te voren. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.
  • Niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht.
  • Zorg ervoor dat je schoon (gedoucht) bent.
  • Behandelingen worden direct contant afgerekend. Pinnen is ook mogelijk.
  • Bij de eerste afspraak zullen er vragen gesteld worden over ziekte, medicijngebruik, sport- en medisch verleden, e.d. Deze vragen dienen naar waarheid te worden beantwoord.
  • Bij twijfel over een contra-indicatie (een medische reden waardoor er niet gemasseerd kan worden) heeft de masseur het recht de massage aan te passen of niet uit te voeren. Vraag eerst advies aan je huisarts als je zelf twijfelt.
  • Cliënten dossiers worden 20 jaar bewaard.
  • Erotische massage wordt niet gegeven en is dus ook niet bespreekbaar.
  • Het ondergoed wordt tijdens de massage aangehouden.