Sportmassage

Wat is sportmassage? Sportmassage is een traditionele massage waarbij direct op en met de spieren wordt gewerkt. Het bevordert de bloeddoorstroming in de spieren waardoor tevens de afvalstoffen van de verbranding in de spiercellen worden opgeruimd. Gelijkertijd worden de spiervezels losgewerkt.

Indien het bloedtransport niet voldoende capaciteit heeft om de verbrandingsafvalstoffen te verwijderen kan overwogen worden om de sportmassage te combineren met lymfemassage. De traditionele sportmassage gaat uit van diverse strijkingen, knedingen en petrisages op de spieren. Afvalophopingen worden hierdoor weggewerkt. Sportmassage bevordert dus het herstel en is zinvol voor iedereen die actief aan sport doet. Het wordt gezien als een aanvulling op de cooling-down en heeft een preventieve werking op het voorkomen van blessures.

(Sportmassage’s worden niet vergoed door de zorgverzekeraars)