Tarieven

Tarieven per 1 januari 2016:

Behandelingen Natuurgeneeskundig consult

  • Regenesis Healing tot 60 min € 62,50 (tarief wordt per 1 januari 2019 € 65,–)
    • Ieder volgend kwartier € 14,50    (tarief wordt per 1 januari 2019 € 15,–)

Reflexzonetherapie

  • VoetreflexPlus tot 60 min € 65,00
  • Tijdelijk tarief tot 60 min € 50,00    (dit tarief geldt nog tot 1 januari 2019)
  • Ieder volgend kwartier € 10,00         (dit tarief wordt per 1 januari 2019 € 15,–)

Overige consulten

  • Behandelingen 60 min € 50,00
  • Behandelingen 45 min € 40,00
  • Behandelingen 30 min € 30,00
  • Ieder volgend kwartier € 10,00

Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk om te pinnen. Contante betaling blijft uiteraard ook mogelijk.

Kamer van Koophandel :  52518280
BTW nummer : NL 09 223 2802.B01
KNAB : NL59 KNAB 0255 6446 71

Logo BATCBodycare Oosterhout is aangesloten bij de beroepsorganisatie BATC. Als je aanvullend verzekerd bent, komt een deel of het gehele bedrag in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Op www.batc.nl onder het kopje “Zorgverzekeraars”, staat een top 4 van zorgverzekeraars. Om te beoordelen of je zorgverzekeraar de consulten vergoedt verwijs ik verder naar de site van je zorgverzekeraar waar je de aanvullende verzekering hebt afgesloten. Kijk goed of de beroepsvereniging BATC staat vermeld of mijn praktijk met onderstaande AGB nummers.

BATC beroepsaansluitnummer: BR-01705
AGB zorgverlenersnummer: 90-044239
AGB praktijkcode: 900-52957
Klacht- en Tuchtrecht nummer: KB.1102.1227

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie Cam-Coöperatie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden. Reglement Geschillencommissie .

 

Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.