Privacy

Bodycare Oosterhout, vertegenwoordigd door Gerard van Eijnatten, is een praktijk voor Natuurgeneeskunde. Bodycare Oosterhout is gevestigd aan de Vincent van Goghlaan 56, 4907 PH te Oosterhout en is te bereiken via telefoonnummer 06 – 34 65 97 03 of email gerard@bodycareoosterhout.nl

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik vind het belangrijk om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik;

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • voor het opstellen van een factuur en de financiële administratie. Hiervoor wordt slechts een klein (noodzakelijk) deel van de gegevens uit uw dossier gebruikt;
 • om u incidenteel een nieuwsbrief te zenden. Hiervoor gebruik ik uw e-mailadres, voornaam en achternaam. Deze gegevens komen na invullen van het intakeformulier automatisch in het mailbestand. U kunt zich hiervoor uitschrijven, uw gegeven worden dan in dit mail bestand verwijderd;
 • om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is voor direct contact om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten of te verifiëren.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in uw cliëntendossier blijven conform de WGBO 20 jaar bewaard, gerekend vanaf het einde van de behandeling.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘natuurgeneeskundig consult’
 • de kosten van het consult

Naast deze gegevens verwerk ik nog bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • uw burgerservicenummer (BSN). Deze worden na 25 mei 2018 niet meer gevraagd en verwerkt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gerard@bodycareoosterhout.nl

COOKIES

Op deze website worden alleen analytics cookies gebruikt. Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma biedt belangrijke statistieken over het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie om deze website voor gebruikers continu te kunnen verbeteren. Deze statistieken zijn anoniem en kunnen niet worden herleid tot een specifieke persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van “behavioural targeting” waarmee speciale inhoud te zien is op basis van je klikgedrag; je surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens van contactformulieren worden nooit verwerkt of opgeslagen in Analytics.