Afgeronde 2e jaar VoetreflexPlus

Onlangs het certificaat mogen ontvangen van het 2e jaar VoetreflexPlus bij Total Health te Breda. Na een jaar de pittige stof van de westerse en de oosterse technieken tot me te hebben genomen heb ik het theorie en praktijk examen met een zeer goed resultaat afgesloten.

Naast dit examen heb ik een stage, weliswaar in eigen praktijk, van 15 cliënten moeten leveren. Deze personen heb ik een ontspannende voetmassage mogen geven. De bevindingen van de cliënten en mijn eigen ervaring worden in dat verslag beschreven. Ik wil deze personen hartelijk bedanken voor hun feedback. Als afsluitende opdracht van het 2e jaar moest er een behandelverslag gemaakt worden van een cliënt waarbij het gehele proces van klacht, uitvraag tot en met enkele behandelingen beschreven worden. Dit is een 24 pagina tellend rapport geworden die onlangs ook akkoord is bevonden.

Ik ben daar super blij mee!!!