Betalingen

pinnenjagraagSteeds meer mensen betalen liever digitaal dan contant. Het past ook niet meer in deze tijd om veel contant geld op zak te hebben. Om die reden is het vanaf 1 januari 2017 mogelijk om ook te pinnen. Ik hoop hiermee gehoor te geven aan de wens van meerdere cliënten.