Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen

In het afgelopen jaar heb ik mij verder geschoold. Ondanks dat ik mijn hernieuwde diploma medische kennis heb behaald, heeft dit er helaas niet toe geleid dat cliënten van Coöperatieve VGZ nu ook hun kosten kunnen declareren. Het is mijn beroepsorganisatie BATC wederom niet gelukt om hierover afspraken te maken met VGZ. Cliënten van andere zorgverzekeraars verwijs ik naar de polis van hun eigen verzekering voor de hoogte van de eventuele vergoedingen.

Op de website van BATC www.batc.nl staan doorverwijzingen naar vergelijkingswebsites en een top 4 van zorgverzekeraars. Aan deze top 4 kunnen geen rechten worden ontleend, omdat het gaat om persoonlijke keuzes waarbij naast alternatieve zorg ook andere zorg een rol speelt.

Er bestaat altijd de mogelijkheid om geheel van zorgverzekeraar te veranderen of slechts de aanvullende verzekering af te sluiten bij een andere zorgverzekeraar. Let er daarbij op dat deze zorgverzekeraar BATC therapeuten vergoedt of dat mijn naam als zodanig is opgenomen in de zorggids van deze verzekeraar.